top of page
Marble Surface

Wat wij doen

Wij verlenen financiële, juridische, tecnische, sociale en praktische ondersteuning bij onrecht.

Logo Onrecht Rechtzetten Powerpoint Facebook.png

Onze Visie

Onze visie is dat in de maatschappij veel mensen rondlopen met maatschappelijke vragen waar recht en onrecht dicht bij mekaar liggen. Onrecht is een gevoel dat je iets onrechtvaardigs overkomt. Wanneer je sterk in je schoenen staat als individu en maatschappelijk is zo een situatie het hoofd bieden al een uitdaging. Voor mensen die als individu (door omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte) niet zo sterk op hun benen staan of geankerd zijn in de maatschappij is het opkomen voor je belangen extra moeilijk en vaak een uitdaging. 

Onze visie is dat met goede begeleiding en aandacht vanuit het hart gedreven, vanuit de hersens bedacht en met een sterk rechtvaardigdheids onderbuik gevoel wij tot zeer goede oplossingen komen op sociaal maatschappelijk gebied. De ervaringen die wij op verschillende gebieden hebben opgedaan willen wij inzetten om een kwetsbare groep mensen beter te beschermen tegen ongelijkheid op vele vlakken. Onze visie is dat wij de gap vullen tussen instellingen en professionele organisaties die deelgebieden oplossen maar niet maatschappelijk naar de gehele individu kijken en slechts naar hun taak. Waardoor de situatie in stand blijft.

Leer iemand om te vissen en hij of zij is een heel leven gebaat!

Call 

+31 (0) 6 212 95 460

Follow

  • Facebook
bottom of page